links.jpg

Onze Verbondenheid

 www.bondveg.nl   myphoto-3.jpg bondveg.JPG

 

 

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland is opgericht in 1881.Het is een samenwerkingsverband van 35 gemeenten, verspreid over het hele land. Zij vinden hun oorsprong in de 19e eeuw. De gemeenten zijn zelfstandig. Zij vormen geen leerstellige eenheid en hebben zich verenigd met de Beginselen van de Bond (1885) als uitgangspunt.

www.rvkdordrecht.nl    myphoto-2.jpg

raad_van_kerken.jpg

 

 

De Raad van Kerken stelt zich ten doel in getuigenis en dienst gestalte te geven aan het geloof in de éne Heer Jezus Christus, het hoofd der Kerk en de Heer van de wereld.

De raad tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van de samenwerking en de eenheid van de aangesloten leden in getuigenis en dienst.

Sinds 1985 is in Dordrecht de Penitentiaire Inrichting ‘De Dordtse Poorten’ gevestigd, bestaande uit 325 cellen (in 2007 worden het 430 cellen), die bevolkt worden door een veelkleurig publiek.

Het dagelijkse justitie pastoraat houdt onder de paraplu van de RvK de zondagse kerkdiensten, die om beurten worden geleid door ds. Aage Smilde (PN) en zijn Rooms Katholieke collega Ingrid Kempe.

ikos.jpg  www.ikoslandelijk.nl

IKOS

Godsdienstige vorming in openbare scholen: 
een ontmoeting tussen kind en godsdienst!

IKOS is een landelijke, interkerkelijke stichting voor ‘schoolzaken’, die zich in zet in voor het eigen karakter en de kwaliteit van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) in het openbaar primair onderwijs.

sensoor.jpg www.sensoor.nl

Sensoor biedt op professionele wijze aandacht en verbinding. Aandacht is onmisbaar in de samenleving en is bovendien een aanvulling op formele zorg en welzijn.

Sensoor is er dag en nacht voor iedereen die behoefte heeft aan anoniem contact. Onze kernwaarden zijn Trots, Open en Luisteren.

www.ikaa.nl  IKAA_logo.jpg

 

 

De letters IKAA staan voor Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid.

Wij organiseren elke zondag kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Dordrecht en Dubbeldam, Gereformeerde Kerk Dordrecht, Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht en de Christelijke Gereformeerde kerk Dordrecht (Zuidhoven) is in 1968 gestart met het beleggen van samenkomsten waar op aangepaste wijze het evangelie wordt doorgegeven met gebed, zang en vertelling.

Vanaf 2004 neemt ook de Baptisten Gemeente in Dordrecht hier deel aan.

 De IKAA werkt nauw samen met de vereniging Sien (v/h PhiladelphiaSupport).

www.oikocredit.nl  oiko.jpg

 

Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Sinds de oprichting in 1975 geloven wij dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. Een positieve kettingreactie die al in meer dan zeventig landen werkt. 

www.dordrecht.amnesty.nl  Amnesty.jpg

Amnesty International: voor de mensenrechten

Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Wij doen over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.

www.diaconaalplatformdordrecht.nlimages.jpeg

 

 

 

Hulp initiatieven om mensen te helpen die vooral praktische hulp nodig hebben.

 

  

www.chris.nl  Screen_Shot_2012-10-19_at_10.37.04_AM.png

 

 

Chris biedt pastoraat, advies en preventie aan kinderen en jongeren door middel van een telefonische hulplijn (078 - 63 123 00), e-mail (help@chris.nl), de Chris Chat en voorlichtingen. Maar ook volwassenen die hart hebben voor kinderen en jongeren en iets voor hen willen betekenen, kunnen bij Chris terecht.

 aandacht.jpg   http://aandachtscentrumdordrecht.nl/

Het Diakonaal Aandachtscentrum wil als ‘de handen van de kerk’ aanwezig zijn in de samenleving en dienstbaar zijn aan medemensen. Het is een plaats waar:

  • iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip of een goed gesprek ;
  • mensen hun nood kunnen bespreken en over levens- en geloofsvragen kunnen praten;
  • informatie en advies kan worden gegeven over plaatselijke en regionale (professionele) hulpverlening;
  • doorverwijzing mogelijk is bij acute vragen en nood.

www.crabbehof.nl  crabbehofjpg2.jpg

 

 

In Crabbehof is er een projectteam wat zich bezighoudt met de ontwikkeling van Crabbehof. Zij zijn te vinden in Wijkwinkel Crabbehof.

wilhelmina_kerkA.jpg

Justitiepastoraat   

 

De Wilhelminakerk te Dordrecht.

www.arkmission.nl  ark.jpg

 

 

Stichting Ark Mission wil belangstelling wekken voor de Bijbel en deze in handen geven van medemensen zodat Gods Woord in hen tot leven komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Bijbels, bijbeluitgaven, materialen voor kinderen en lectuur die aan de Bijbel gerelateerd is. Waar het de efficiency ten goede komt wordt samengewerkt met andere organisaties.

 

www.sskw.nl/      image001.png

letters SSKW staan voor de eerste letters van onze statutaire naam:
Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk.

Wij zijn in 1979 opgericht door de Gemeente Dordrecht. De opdracht aan het SSKW 
luidde: zorg voor een zo breed mogelijke ondersteuning aan organisaties zonder 
winstoogmerk. Sindsdien is ons motto: onze leden moeten voor elk 'ontbrekend 
stukje' bij het SSKW terecht kunnen. Vandaar ons logo, dat bestaat uit
puzzelstukjes.