Voorganger Ds. Wessel Verdonk

- Voorganger

paraplubbo2-150x150.jpg

 

 

Ds. Wessel Verdonk               

 

 

De kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht heeft mij gevraagd om met ingang van september 2016 dominee van deze gemeente te worden. Met dat verzoek heb ik graag ingestemd en daarom nu een kleine introductie:

 

Mijn naam is Wessel Verdonk. Ik heb in Leiden theologie gestudeerd en daar het doctoraalexamen gedaan. Na mijn studie ben ik gaan werken met mensen die generaties lang in armoede verkeren. Helaas komt deze groep ook in Nederland voor. Daarna ben ik pastoraal werker geworden in dienst van de VEG Den Haag, met speciale aandacht voor de Schilderswijk, een wijk met veel problemen, waar ons kerkgebouw stond. Naast mijn werk als pastoraal werker heb ik in Utrecht aan de PTHU en aan het Seminarium van de Bond het kerkelijk examen gedaan en vervolgens ben ik dominee geworden in Den Haag. De afgelopen jaren ben ik consulent geweest van de vorig jaar opgeheven VEG Amersfoort. Daarnaast ben ik voorzitter van de comité van de Bond en ben ik lid van verschillende commissies en raden binnen en buiten de bond, zoals, om een paar zaken te noemen, de portefeuille Predikanten en gemeentelijk werkers en de portefeuille Oecumene en buitenlandse betrekkingen van de Bond, maar ook van de landelijke Raad van Kerken, het Overleg orgaan Joden, Christenen en Moslims, etc.

 

Ik ben blij in de VEG Dordrecht te mogen werken en ik hoop dat we nog lang een goede tijd samen zullen hebben.

 

Met een hartelijke groet,

Ds. Wessel Verdonk