Het Vrouwencontact   - Opgericht 23 maart 1983

- Het Vrouwencontact VEG

Mede oprichtsters waren de dames Dinie Bos, Hennie Huisman, Riek Bezemer en Rianne van Heusden.

De initiële groep van 10 dames kwamen maandelijks bijeen bij één hen thuis. Dat dit concept aansloeg bleek uit het feit dat binnen het jaar het Vrouwencontact 22 leden telde.

Geweldig fijn, maar bij iemand thuis bijeenkomen werd moeilijk. Het kerkgebouw  bood uitkomst.

Het doel van onze groep is het onderlinge contact te verstevigen en hulp en bijstand verlenen waar mogelijk.

De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats op de laatste donderdag van elke maand en hebben verschillende vormen.

Er worden spreeksters/sprekers uitgenodigd. Over de jaren zijn er bijzonder interessante onderwerpen aan de orde gekomen, waar onder  de Ambulancedienst,  Dierenambulance,  wijkverpleging , politie ,  Rode kruis , Amnestie International, de Wereld winkel . Enfin te veel om op te noem.

Ook worden uitstapje georganiseerd, zoals de Landelijke Vrouwen ontmoetingsdagen in o.a. te Gorinchem. Rotterdam. Een vaartocht op de Giessen. Ons bezoek aan de Oudheidskamer Ridderkerk en vele anderen.

Een maal per jaar gaan we gezamenlijk “uit” eten en organiseren we een Kerstlunch.

Ons dames koor met eigen dirigent heeft helaas geen stand gehouden en over een tijdspanne van 30 jaar zijn er natuurlijk ook bestuurlijk veel wijzingen geweest.

Allen die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten voor het voortbestaan van het Vrouwencontact verdienen een pluim op de hoed.

Corrie Hofland