Het gebouw van de V.E.G. Dordrecht staat op de Groen van Prinstererweg 66 in de wijk Crabbehof...

De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen.    

Home

welkom3black.JPG

 

 

 

Dingen die ons raken (door ds. Wessel Verdonk)

De kerkenraad vroeg me laatst:  'schrijf eens over politiek'. Niet over inhoudelijke en ideologische verschillen, maar over de vorm.

De vorm van politiek bedrijven wordt almaar harder en harder. Als je denkt dat het nu toch echt niet erger kan, dan blijkt dat toch weer wel te kunnen. We zien dat in de aanloop naar en tot op deze verkiezingsdag, ik schrijf dit stukje op 8 november, in de verkiezingsretoriek in de Verenigde Staten. Wat er niet allemaal gezegd, geschreeuwd en met modder gegooid wordt!  Niet alleen door de kandidaten, maar zeker ook door de aanhang. Waarbij Trump een gedrag vertoont, dat bij mijn weten nog nooit is voorgekomen, zelfs niet in Amerika. Wat heeft dit alles te maken met het op een decente wijze leiden van een land?  Weinig tot niets, dacht ik zo. We hebben deze politieke verharding ook zien plaatsvinden in ons eigen land. In dit verband is het volgende wat ik in de Schilderswijk in Den Haag meemaakte misschien tekenend. Ik bezocht één van de moskeeën in de wijk voor een gesprek met de voorzitter over een onderwerp wat er nu even niet toe doet. En, zoals dat gaat, we raakten aan de praat, ook over andere dingen. Op een gegeven moment zei deze man, afkomstig uit het Midden-Oosten, tegen me: “Ik ben nu 36 jaar in dit land, ik heb mijn kinderen hier opgevoed tot en met de universiteit. Ik heb altijd in de bouw gewerkt en toen ik kwam was ik een collega; nu ben ik een buitenlander”. En zo is het, helaas. Retoriek heeft gevolgen voor heel de maatschappij en harde retoriek leidt tot een verharding van deze maatschappij. Soms vraag ik me wel eens af of politici en niet te vergeten ook anderen in het publieke debat, zich dit wel voldoende realiseren. Woorden hebben, net als daden, gevolgen. Waarvoor is het nodig altijd je mening te verkondigen? Waartoe dient het om iemand eens even flink de waarheid te zeggen, of stevig op z'n nummer te zetten? Zorgwekkende ontwikkelingen zijn dit, zo werd in de kerkenraad gezegd. Inderdaad, want het zijn ontwikkelingen die ons allen raken; immers samen met z'n allen vormen wij deze maatschappij. Daarom bij dezen een pleidooi voor matigheid, ingetogenheid en geduld in woorden en in daden. Niet alleen in de politiek, maar in heel onze samenleving.

 

De Bijbel besproken (door mw. O. Leenheer-Mol)

Missen wij God, dan verliezen wij het leven. Missen wij zijn Woord dan zijn wij zonder openbaring en zonder richtsnoer. Missen we elkaar, dan is het onmogelijk tot de volmaaktheid te komen.

In 2011 omschreef ds. Bert Louwerse o.a. deze woorden uit onze Beginselen. Brochurereeks nr. 36. Een gemeenschap, die op het spoor wil komen van God en zijn Woord, zal steeds weer in gesprek gaan over de kernwaarde van het geloof, gekoppeld aan de vraag wat dit in de huidige tijd voor ons betekent. In het gemeenteblad staat een uitnodiging tot deelname aan de geloofsgesprekken. Dat we die geloofsgesprekken belangrijk vinden als gemeente van Christus is gebleken bij het beroepen van onze nieuwe predikant. We zullen ons die avonden laten leiden door het uitgebrachte boekje van de bond ‘De Bijbel besproken’ door Riemer Roukema en ingeleid en van bezinningsvragen voorzien door Leo Mietus. Zie ook de website  www.bondveg.nl

Ik citeer uit de inleiding van het boekje: ‘Hoe lees je de Bijbel en hoe ga je om met vragen, die mensen in onze tijd stellen bij Bijbelse teksten? Wat kan bijvoorbeeld de Bergrede ons te zeggen hebben en hoe Bijbels is het spreken over God als de drie-ene? Wat heeft de Reformatie ons aan Bijbelse inzichten gebracht en wat betekent het als wij belijden dat Jezus voor onze zonden is gestorven? Ook vragen over gewelds- en strafteksten in het Oude Testament, die door discussies over de islam in Nederland opnieuw worden opgerakeld, stellen ons voor nieuwe vragen en uitdagingen’. 

Dit soort vragen houden mij en u ongetwijfeld bezig en daarom is dit boekje ‘De Bijbel besproken’ geschreven om richtsnoer te kunnen zijn in onze tijd. Daarnaast is het nodig dat er wordt gesproken en nagedacht over de Bijbel, die vragen en discussies oproept en ook steeds opnieuw de bron is voor ons geloofsgetuigenis. 

11 december 2016

Voorganger : Mw. A.A. Dijkslag 

Schriftlezing : Els Berkelaar 

toetsen.jpg Organist : Frederik Vos

collecte.jpg Collecte : Vrouwencontact

 

 

ANBI GEGEVENS

anbi.jpg