De diensten van de V.E.G. Dordrecht worden gehouden op de S.M. Hugo van Gijnweg 12, 3317 JM Dordrecht

De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen.    

Home

welkom3black.JPG

 

 

Op deze homepage treft u een tweetal onderwerpen aan:

1.  ‘’Wie zijn wij’’,

2.   Een korte overdenking ‘’Dingen die ons raken’’,

 

 

1.  “Wie zijn wij’’

De kern van ons "gemeente zijn" is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen, en op de dienst in de samenleving.

De gemeente wil een gemeenschap van gelovigen vormen, voor en met alle mensen - van welk(e) geaardheid, geslacht, ras, of status dan ook - die zich op gastvrije en betrokken wijze richt op de samenleving in en om Dordrecht.

We zijn met elkaar en met anderen op weg, zoekend naar vormen om mensen te helpen te geloven in de bevrijdende boodschap van God, in navolging van Jezus Christus onze Heer, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarbij de Bijbel onze leidraad is.

We doen dit door te vieren, te leren en te dienen.

Vieren

We willen een gemeenschap van gelovigen zijn door de ontmoeting met God in zang, gebed en verkondiging. Door ontmoetingsmomenten te hebben met elkaar.

Door de vieringen te laten dragen door verschillende mensen: voorganger, schriftlezer, organist, koster, collectanten, ouderling, gastvrouw/man, e.a., iedereen is van evenveel belang. Door te vieren willen we getroost en bemoedigd worden, inspiratie op doen voor ons dagelijks leven in de samenleving. Door de naam van God bekend te maken, staan we in een brede Bijbelse oecumenische traditie. Daarin willen we onderwezen worden.

Leren

We willen een lerende geloofsgemeenschap zijn, die in beweging is en openstaat voor de Heilige Geest en voor elkaar om van en aan elkaar te leren. We willen ook toegerust worden hoe om te gaan met maatschappelijke, ethische en theologische vragen van deze tijd. We willen een gemeenschap zijn die zoekt naar inzicht in en de betekenis van de Bijbel. Hoe we God kunnen zien en vinden in verhalen en ervaringen van mensen en wat dit ons vandaag de dag te zeggen kan hebben

Dienen

Dienen staat in het teken van de medemens, we zijn er als gemeente niet voor onszelf, maar willen een dienende gemeenschap zijn in woord en daad. We willen God dienen door ons geloof handen en voeten te geven. We willen zowel in eigen kring als daarbuiten mensen bijstaan en helpen.

 -/-

2.   Dingen die ons raken(door ds. W. Verdonk)

Het is zover! Of, misschien beter gezegd, het is gebeurd! We hebben onze laatste eredienst in ons kerkgebouw gevierd. Een dienst waaraan velen meewerkten. De liturgiecommissie in de voorbereiding; alle organisten, die in onze kerk hebben gespeeld waren uitgenodigd. Drie van hen zijn gekomen en hebben afwisselend gespeeld. De kerkenraad, de kosters, de gastvrouw, de mensen die de kerkelijke gebruiksvoorwerpen de kerk hebben uitgedragen en, natuurlijk, de Gemeente van de Heer zelf en de gasten, die we mochten ontvangen. Een waardige dienst was het, dat zeker, maar ook een emotionele dienst met gemengde gevoelens. Met name toen het kruis als laatste de kerk werd uitgedragen, werden velen geraakt. Vanzelfsprekend want dit afscheid is definitief. Dat kan niet anders, helaas. Niet alleen omdat de gemeente het kerkgebouw niet meer kan onderhouden, maar wellicht veel meer nog omdat het in deze laatste dienst is onttrokken aan de eredienst. Ons kerkgebouw is nu geen kerk meer maar een 'gewoon' gebouw, dat bestemd is voor andere doeleinden dan de aanbidding van onze Heer. Verdrietig zij we, dat is zeker. We mogen echter ook omzien in dankbaarheid voor de vele mooie jaren. We gaan huren bij de Doopsgezinden, vlak om de hoek. Daar zijn we blij mee want we gaan verder als Gemeente van de Heer. Onderweg op onze pelgrimage naar Gods toekomst. We gaan onderweg, we zijn onderweg, kome wat komt.

 -/-

 

3 november 2019, 10:15 uur
Kerkdienst Doopsgezinde
Voorganger: Ds. N.J. Cuperus
Doopsgezinde kerk Dordrecht
Organist: Walter Wagenaar

10 november 2019, 10:15 uur
Kerkdienst VEG
Voorganger: Ds. E. van den Berg
Doopsgezinde kerk Dordrecht
Organist: Cor Groenendijk