Het gebouw van de V.E.G. Dordrecht staat op de Groen van Prinstererweg 66 in de wijk Crabbehof...

De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen.    

Home

welkom3black.JPG

 

 

Op deze homepage treft u een drietal onderwerpen aan:

1.  ‘’Wie zijn wij’’,

2.   Een korte overdenking ‘’in ’t slob’’ en

3.   Ons programma in de veertigdagentijd. 

“Wie zijn wij’’

De kern van ons "gemeente zijn" is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen, en op de dienst in de samenleving.

De gemeente wil een gemeenschap van gelovigen vormen, voor en met alle mensen - van welk(e) geaardheid, geslacht, ras, of status dan ook - die zich op gastvrije en betrokken wijze richt op de samenleving in en om Dordrecht.

We zijn met elkaar en met anderen op weg, zoekend naar vormen om mensen te helpen te geloven in de bevrijdende boodschap van God, in navolging van Jezus Christus onze Heer, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarbij de Bijbel onze leidraad is.

We doen dit door te vieren, te leren en te dienen.

Vieren

We willen een gemeenschap van gelovigen zijn door de ontmoeting met God in zang, gebed en verkondiging. Door ontmoetingsmomenten te hebben met elkaar.

Door de vieringen te laten dragen door verschillende mensen: voorganger, schriftlezer, organist, koster, collectanten, ouderling, gastvrouw/man, e.a., iedereen is van evenveel belang. Door te vieren willen we getroost en bemoedigd worden, inspiratie op doen voor ons dagelijks leven in de samenleving. Door de naam van God bekend te maken, staan we in een brede Bijbelse oecumenische traditie. Daarin willen we onderwezen worden.

Leren

We willen een lerende geloofsgemeenschap zijn, die in beweging is en openstaat voor de Heilige Geest en voor elkaar om van en aan elkaar te leren. We willen ook toegerust worden hoe om te gaan met maatschappelijke, ethische en theologische vragen van deze tijd. We willen een gemeenschap zijn die zoekt naar inzicht in en de betekenis van de Bijbel. Hoe we God kunnen zien en vinden in verhalen en ervaringen van mensen en wat dit ons vandaag de dag te zeggen kan hebben

Dienen

Dienen staat in het teken van de medemens, we zijn er als gemeente niet voor onszelf, maar willen een dienende gemeenschap zijn in woord en daad. We willen God dienen door ons geloof handen en voeten te geven. We willen zowel in eigen kring als daarbuiten mensen bijstaan en helpen.

 -/-

 ‘’In ’t slop’’ (door Jan Bom)

Ik ben al een tijdje in gedachten bezig met deze inleiding maar zoals de laatste tijd vaker het geval, wil het maar niet lukken om helder een onderwerp of idee te verwoorden. Net alsof m’n gedachten in  ’t slop geraakt zijn. “Hoe kan dat toch”, vroeg ik me af. Daar moet toch iets achter zitten. Toen kwam de gedachte bij me op dat ik de laatste tijd via de media regelmatig geconfronteerd ben met zaken die blijkbaar anders zijn dan ze lijken. Het Oekraïne-referendum, een nee-uitslag wordt als ja uitgelegd. In het Brexit-proces heeft de nieuwe Britse premier het uiterst moeilijk om dit proces uit te voeren. Tegenstanders doen er alles aan om het te vertragen of onmogelijk te maken. De opkomst van het populisme met alle tamtam, die ermee gemoeid gaat. Het is niet eenvoudig om in al die complexheid van dingen een beetje helderheid te krijgen. Sterker nog, al die ongerijmdheden roepen bij mij een beeld op van een wereld in duisternis. Het begint er steeds meer op te lijken dat regeringen niet meer weten op een goede manier om te gaan met de problematiek waarmee men geconfronteerd wordt. Een wereld in duisternis, schreef ik al. Dat lijkt op advent en zo heb ik dat nog nooit gezien eigenlijk. Maar wat dan? Dan maar kijken naar dingen die wel goed gaan? Al worden ze niet zo groots gebracht? Met de gemeente gaat het nu ook niet echt florissant. Toch zijn er wel positieve ontwikkelingen, maar die zijn dan weer gekoppeld aan de verkoop van het gebouw en het ondersteunen van de voedselbank in de wijk, waar we trouw ons deel aan leveren. Maar toch, het thema in de afgelopen adventperiode was ‘Beleef het mee’. Daar zit het woord leven in. Leven, beleven en dat biedt wel perspectief. Tijdens de laatste avondmaalsviering hebben we tijdens het bereiden van de tafel een lied gezongen dat me nu pas raakt: De tafel van samen, de tafel is gedekt, we mogen komen eten en niemand wordt vergeten. Daar gaat het om, NIEMAND wordt vergeten. Dat is in schril contrast met wat het eerder geformuleerde betekent: mensen vallen buiten de boot. Nu weet ik weer waar ik sta en waar we mee bezig zijn. Om in de adventsfeer te blijven: laat de 3e advent maar gloren. Het feest is al een beetje zichtbaar. 

                                                                       -/-

 Project voor de veertigdagen tijd (door  Renate Houtman, namens de liturgiecommissie)

Dit jaar hebben we gekozen voor het project van Bonnefooi: Ik zie, ik zie…

Het project van Bonnefooi sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Elke week is er een ander subthema met betrekking tot Zien.

Het project van Bonnefooi gaat over hoe je tegen dingen aan kunt kijken.

Elke week zal een gemeentelid zijn of haar eigen interpretatie geven van het subthema.

 De lezingen en thema’s van de veertigdagentijd zijn als volgt:

 

 

Lezing

Thema

Eerste zondag  

5 maart 2017

Matteüs 4: 1-11

Zie je het?

Tweede zondag

12 maart 2017

Matteüs 17: 1-9

Mag ik het ook zien?

Derde zondag

19 maart 2017

Johannes 4: 5-26

Ik zie jou, zie jij mij?

Vierde zondag

26 maart 2017

Johannes 9: 1-39

Zie jij het ook?

Vijfde zondag

2 april 2017

Johannes 11: 1-45

Nog even geduld… Ik laat het je zien

Zesde zondag

9 april 2017

Matteüs 21: 1-11

Zien we het wel goed?

Pasen

16 april 2017

Johannes 28: 1-18

Nu zie ik het!

foto 1 40.jpg

 

 

 

 

40 tekst 1.JPG40 tekst 2.JPG

26 maart 2017   Met medewerking van de  cantorij.jpg

Voorganger   :  Ds. W. Verdonk

Schriftlezing  :  Jan Bom

toetsen.jpg Organist  :  Frederik Vos

collecte.jpg  Collecte   :  Raad van Kerken Dordrecht raadvk.jpg

ANBI GEGEVENS

anbi.jpg